Povinnosti pre začínajúcich i existujúcich podnikateľov v oblasti zákonných školení


Každý podnikateľ, ktorý zamestnáva už len jedného zamestnanca či pracovníka na dohodu, musí zabezpečiť zo zákona povinné školenia v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (BOZP), Pracovnej zdravotnej služby (PZS) a ak využíva na podnikanie akýkoľvek priestor, tak aj Požiarnu ochranu (PO). Okrem toho každý podnikateľ potrebuje mať ku každej oblasti vypracovanú dokumentáciu a musí zabezpečiť každoročné osobné obhliadky certifikovanou osobou.

Inštitút bezpečnosti práce v spolupráci s projektom Edumio.sk kompletne zastrešuje všetky zákonné školenia cez e-learning, ktoré sú zakončené plnohodnotnými certifikátmi. Vďaka e-learningu je to pre podnikateľov oveľa flexibilnejšie, výrazne lacnejšie a hlavne vyriešia všetko na jednom mieste.

Od čoho všetkého budete odbremenení vďaka www.edumio.sk?

 • Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci / BOZP
  • e-learningové školenie „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“ s certifikátom,
  • povinné osobné obhliadky certifikovaným revíznym technikom BOZP (1x, 2x alebo 4x ročne),
  • vypracovanie dokumentácie BOZP (cca 150 strán), pravidelná aktualizácia,
 • Požiarna ochrana / PO
  • e-learningové školenie „Požiarna ochrana“ s certifikátom,
  • povinné osobné obhliadky certifikovaným technikom požiarnej ochrany (1x, 2x alebo 4x ročne v závislosti od veľkosti prevádzky),
  • vypracovanie dokumentácie požiarnej ochrany (cca 70 strán), pravidelná aktualizácia,
  • kontrola a označenie hasiacich prístrojov,
  • cvičný požiarny poplach a záznam z neho,
 • Pracovná zdravotná služba / PZS
  • e-learningové školenie „Pracovná zdravotná služba“,
  • povinná osobná obhliadka v oblasti Pracovnej zdravotnej služby (1x ročne),
  • vypracovanie dokumentácie PZS (cca 30 strán),
 • Ostatné povinnosti zo zákona
  • e-learningové školenie „Školenie pre vodičov“,
  • povinná periodická kontrola na požívanie alkoholu vybraného zamestnanca (1x ročne) a spísanie protokolu o vykonaní povinnosti dychovej skúšky podľa predpisov,
  • povinná periodická kontrola regálov (1x ročne) a vypracovanie správy o kontrole,
  • e-learningové školenie „Práca vo výškach“ (ak používate v prevádzke rebrík),
  • e-learningové školenie Príprava na hygienu – „Bezpečnosť potravín a pokrmov“.