Ako uľahčiť aspoň časť z byrokratického balíčka povinností gastropodnikateľom


Majitelia reštaurácií, kaviarní, barov či iných gastrozariadení (podobne ako iní podnikatelia, avšak tým sa nebudeme teraz špecificky venovať) musia pravidelne komunikovať s inštitúciami a rôznymi spoločnosťami či už z dôvodu dodržiavania zákonných alebo zmluvných povinností.

Vymenujme si inštitúcie, s ktorými pravidelne komunikujú:

 • Sociálna poisťovňa, Zdravotná poisťovňa
 • Dodávateľ energie – elektriny, plynu
 • Vodárne a kanalizácie
 • Slovenská pošta
 • Telekomunikačný operátor
 • SOZA, SLOVGRAM, OZIS
 • Poisťovne
 • Firmami zodpovednými za BOZP, Požiarnu ochranu, Pracovnú zdravotnú službu, Hygienu a mnohé ďalšie.

Ako si aspoň čiastočne uľahčiť prácu ?

Riešením je, ak si majitelia vedia združiť dodanie niektorých služieb u jedného dodávateľa. S takouto pomocou pre podnikateľov prichádza projekt GASTROMIO, ktorý sa špecializuje na poskytovanie zákonných i rozvojových kurzov v online prostredí (cez e-learning). Komplexne zabezpečuje dodanie zákonných školení pre zamestnancov aj brigádnikov pre gastrozariadenia.

Od čoho všetkého budete odbremenení ?

Gastromio zastrešuje všetky tieto činnosti:

 • E-learningové školenie „Bezpečnosť a ochrana zdravia pri práci“,
 • Povinné osobné obhliadky v oblasti Bezpečnosti a ochrany zdravia pri práci (1x alebo 2x podľa veľkosti prevádzky ročne),
 • E-learningové školenie „Požiarna ochrana“,
 • Povinné osobné obhliadky v oblasti Požiarnej ochrany (1x alebo 4x podľa veľkosti prevádzky ročne),
 • E-learningové školenie „Pracovná zdravotná služba“,
 • Povinná osobná obhliadka v oblasti Pracovnej zdravotnej služby (1x do roka),
 • E-learningové školenie „Bezpečnosť potravín a pokrmov“,
 • E-learningové školenie „Školenie pre vodičov“,
 • Kontrola a označenie hasiacich prístrojov,
 • Cvičný požiarny poplach a záznam z neho,
 • Povinná periodická kontrola na požívanie alkoholu vybraného zamestnanca (1x do roka) a spísanie protokolu o vykonaní povinnosti dychovej skúšky podľa predpisov,
 • Povinná periodická kontrola regálov (1x do roka) a vypracovanie správy o kontrole podľa predpisov.

Celý tento balík povinností za majiteľov reštaurácií, kaviarní a barov vybaví tím GASTROMIO. Veľkou výhodou je, že e-learning (školenie online cez stránku www.gastromio.sk) je k dispozícii pre všetkých zamestnancov prevádzky, stálych i tých novoprijatých. Cena je nastavená férovo voči všetkým našim partnerom, rovnako zaplatí majiteľ reštaurácie s desiatimi aj dvadsiatimi zamestnancami.

Veľkou oporou sú naši technici z Inštitútu bezpečnosti práce, v prípade nejasností alebo prípadnej kontroly zo strany štátnych inštitúcii.

Bonusom pre majiteľov gastrozariadení sú bezplatné rozvojové kurzy pre personál, ktoré im umožnia nielen zlepšiť sa vo svojej práci, zvyšovať si kvalifikáciu, ale napríklad aj návod ako si zvýšiť tringelty.